ANUNȚ privind selectarea asociațiilor de afaceri în componența Consiliului pentru soluționarea disputelor

Întru executarea pct.2 al Hotărârii Guvernului nr.380 din 25.04.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, Autoritatea Aeronautică Civilă anunță despre selectarea asociațiilor de afaceri care întrunesc condițiile stipulate in pct. 7 din Regulamentul-cadru, în vederea includerii reprezentanților acestora in componenta Consiliului.

Toate asociațiile din cadrul mediului de afaceri ce întrunesc membri care desfășoară activități cu relevanță pentru organele de control, pot vota candidatul prin transmiterea informației concomitent la adresele de e-mail: info@caa.gov.md și controale@gov.md , pana la data de 27 iulie 2018, ora 15.00.

18.07.2018 09:57