Chișinău, 23 iunie 2016 - Aria de protecție antigrindină în 2017, extinsă cu 64 de mii de hectare

Aria de protecție antigrindină în Republica Moldova a fost extinsă cu cca 64 de mii de hectare. Datorită organizării în mod operativ a aspectelor legate de utilizarea în siguranță a spațiului aerian în zonele protejate, din data de 22 iunie 2017 au devenit active 6 puncte rachetare noi din zona Centru a țării, care acoperă o serie de localități din raioanele Călărași și Hîncești.

În baza cerințelor naționale și internaționale, dat fiind că activitățile de protecție antigrindină se asociază cu pericol pentru zborurile tuturor tipurilor de aeronave ce trec deasupra teritoriilor de impact, au fost implementate mecanismele de activare și dezactivare a zonelor cu permisiune de zbor pe perioada lansării rachetelor. În acest scop, modificările de configurație au fost incluse în Publicația de Informare Aeronautică (AIP) și hărțile aeronautice internaționale gestionate de Eurocontrol.

Organizarea și desfășurarea activităților de lansare a rachetelor antigrindină va fi desfășurată conform instrucțiunei de colaborare dintre ÎS Moldatsa, Comandamentul Forţelor Aeriene din cadrul Ministerului Apărării şi Serviciul Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice. În același timp, Autoritatea Aeronautică Civilă va monitoriza procesul de activare și dezactivare a zonelor de zbor, astfel încât și fie garantată în continuare siguranța aeronautică.

Perioada de protecție antigrindină este 15 aprilie – 30 septembrie, iar în anul 2017 vor fi active 121 puncte de impact al rachetelor.

23.06.2017 08:07