Chișinău, 18 aprilie 2017 - Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova aprofundează cooperarea cu Organizația Europeană pentru Securitatea Navigației Aeriene (Eurocontrol)

Un expert al Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova va facilita implementarea de către țara noastră a foii de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor aeriene, fiind desemnat în Oficiul reprezentanților statului la Eurocontrol din Bruxelles.

În calitate de reprezentant al statului, specialistul AAC va avea acces direct la toate ședințele grupurilor de lucru din cadrul Eurocontrol, inclusiv ale Comitetului lărgit. Astfel, Autoritatea Aeronautică Civilă are posibilitatea să țină pasul la inovațiile planificate în domeniul aviației civile a Uniunii Europene, dar și să se informeze din prima sursă despre modul în care este organizat și gestionat spațiul aerian european.

Un alt aspect importnat al activității reprezentantului la Bruxelles este facilitarea comunicării dintre AAC și Organizația Europeană pentru Securitatea Navigației Aeriene într-o strânsă corelare cu ţintele stabilite în cadrul Cerului Unic European. Implementarea prevederilor Cerului Unic European reprezintă o prioritate-cheie a politicii Autorității Aeronautice Civile din Moldova, astfel urmând să fie asigurată creşterea eficienţei a modului în care spaţiul aerian autohton este organizat şi gestionat, în vederea dezvoltării continue a pieței transportului aerian.

18.04.2017 09:37