14 iulie, Chișinău - Planul Național de Acțiuni pentru Implementarea Acordului de Asociere cu UE, pe domeniul aviației civile, executat în termen, în proporție de 100%

Autoritatea Aeronautică Civilă aduce la cunoștință faptul că prevederile Planului Național de Acțiuni pentru Implementarea Acordului de Asociere cu UE (PNAAA) pe domeniul aviației civile au fost executate, până la acest moment, în proporție de 100%, iar la acest capitol pe agenda de asociere nu sunt înregistrate careva restanțe.

În particular, Planul sus-menționat, pe domeniul gestionat de AAC, prevedea transpunerea Regulamentului (CE) nr. 437/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2003 privind rapoartele statistice referitoare la transportul aerian de pasageri, mărfuri și poștă, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L66/1 din 11 martie 2003.

Astfel, la data de 18.12.2015 a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 868 privind aprobarea Regulamentului privind statistica transportului aerian de pasageri, mărfuri și poștă, care transpune întocmai prevederile Regulamentului UE menționat.

La data de 6 iulie 2016, prin scrisoarea nr. 1471, AAC a informat MAEIE atât despre executarea deplină a obiectivelor din PNAAA la sfîrșitul anului 2015, cât și progresul înregistrat în implementarea Anexei III la Acordul privind Spațiul Aerian Comun semnat între UE și Statele sale Membre și Republica Moldova.

Mai mult ca atât, pe platforma de raportare "Plan Pro" a fost plasat, în decembrie 2015, tabelul de executare deplina a PNAAA la capitolul aviației civile.

Prin urmare, considerăm eronate datele prezentate de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene la ședința Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană, în cadrul căreia s-a menționat că Autoritatea Aeronautică Civilă nu a prezentat rapoartele trimestriale de progres pe implementarea PNAAA.

14.07.2016 14:55