Prima Reuniune a Comitetului Mixt Republica Moldova - Uniunea Europeană în urma Semnării Acordului Spaţiului Aerian Comun

La 14 februarie 2013 la Chişinău a avut loc prima reuniune a Comitetului Mixt Republica Moldova – Uniunea Europeană. Evenimentul de mare calibru a oferit prilejul întrunirii delegaţiei Europene cu cea a părţii moldave în vederea expunerii celor mai relevante momente în urma semnării Acordului privind Spaţiul Aerian Comun dintre RM-UE.

Din partea Republicii Moldova, reuniunea a fost co-prezidată de dl Boris GHERASIM, Viceministru al Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, iar din partea UE – de către dl Klaus GEIL, Şef de sector, Direcţia Generală Mobilitate şi Transporturi, Unitatea Internaţională Afaceri de Transport din cadrul Comisiei Europene. De asemenea, la reuniune a participat Şeful Delegaţiei UE în Moldova, dl Dirk SCHUEBEL.

Pe lîngă discuţiile propriu zise, o importanţă deosebită a avut-o partea simbolică cu care a demarat evenimentul. Astfel, deschiderea reuniunii a fost marcată prin prezentarea saluturilor ambelor părţi care au vorbit despre contribuţia acestui acord în contextul dezvoltării relaţiilor politice, economice şi comerciale. Pentru partea moldovenească, opiniile delegaţilor au fost un prilej de a remarca că şi în Republica Moldova s-au înregistrat progrese în vederea creşterii beneficiilor rezultate în urma liberalizării spaţiului aerian comun. Suportul practic – legislativ, financiar sau de altă natură pe care îl acordă Uniunea Europeană Republicii Moldova prin intermediul proiectelor, reprezintă facilităţi substanţiale în vederea reuşitei implementării cadrului normativ european, care, în fond, influenţează creşterea siguranţei aeronautice, contribuie la stabilirea condiţiilor de concurenţă echitabile pentru toţi transportatorii aerieni din UE, sporeşte prestigiul ţării şi îmbunătăţeşte climatul investiţional.

Cu aplicări de reguli comune, atît UE, cît şi RM şi-au exprimat priorităţile în vederea sporirii oportunităţilor de dezvoltare a platformei comune privind integrarea în spaţiul aerian european. În această ordine de idei, delegaţiile au afirmat că acest Comitet Mixt stabilit prin Acord este o inovaţie notabilă în comparaţia cadrului de reglementare anterior al Acordului Spaţiului Aerian, acesta asigurînd un dialog continuu între părţi. Prin urmare, ei vor coordona permanent condiţiile de piaţă, aspecte legislative, efecte sociale şi eventuale modificări ale acordului.

În şirul logic al ideilor abordate, oficialităţile moldovene, cît şi cele europene au acordat atenţie deosebită subiectului ce descrie situaţia pieţei sectorului aviatic, potenţialului existent, precum şi aşteptările estimate la un maxim randament. Republica Moldova a reliefat consecinţele liberalizării şi efectele aferente transportului de pasageri şi cargo. De asemenea, cu referinţă la reglementările europene în domeniul, a fost accentuată monitorizarea continuă a modificărilor, proiectate, de altfel, spre implementare de Republica Moldova în deplin raport cu standardele europene.

La finalul şedinţei, ambele părţi au salutat deciziile adoptate, menţionînd caracterul prioritar al procesului de liberalizare a spaţiului aerian comun RM-UE şi reafirmînd angajamentul reciproc de a continua eforturile în sensul obţinerii efectelor dorite. În fond, această întrevedere a confirmat că toţi participanţii sunt dispuşi să identifice cele mai bune soluţii în vederea dezvoltării constructive a pieţei aeriene, atragerii şi încurajării operatorilor aerieni pe piaţa spaţiului aerian al Republicii Moldova, prin urmare asigurînd beneficii atît consumatorilor pasageri, cît şi companiilor aeriene.

15.02.2013 11:46