Raportul de activitate al Autorităţii Aeronautice Civile pentru 2012

Anul 2012, cu provocări şi proiecte, a fost un crescendo al evoluţiei activitătii Autorităţii Aeronautice Civile. Or, în spatele unei echipe profesioniste se ascunde munca asiduă şi efortul maxim depus întru realizarea obiectivelor primordiale care reprezintă crezul autorităţii.

Mai jos - Raportul Anual al activităţii AAC pentru 2012, material ce cuprinde mesajul directorului, prezentarea activităţii AAC, precum şi evoluţia indicatorilor economici aferenţi aviaţiei civile a Republicii Moldova.

Raportul Anual al activităţii AAC pentru 2012

14.02.2013 14:49