Informații importante

08.11.2016

 • Proprietarilor , utilizatorilor și personalul de întreţinere tehnica a AU si UU. În legătură cu sosirea sezonului cu temperaturi negative ale aerului, AAC RM vă amintește de necesitatea din 08/11/2016, a îndeplinirii lucrărilor de întreţinere în funcți-une de toamna-iarna, pe AU şi UU, în conformitate cu cerințele stabilite în documenta-ția operațională a AU şi UU.

---

27.05.2014

 • Pentru accesarea informaţiei meteorologice oficiale ”GAMET”, propunem Utilizatorilor VLA (LSpA) să utilizeze datele ce sunt postate pe adresa electronică: www.moldatsa.md/meteo

31.10.2014

05.01.2015

 • Serviciu Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice al Republicii Moldova în anul 2015 planifică efectuarea lucrărilor pentru protejarea culturilor agricole de grindină pe teritoriul RM. În acest scop, pe teritoriile apărate, pentru lansarea în norii de grindină a rachetelor anti - grindină, v-a fi organizat lucrul a 115 puncte de impact al rachetelor.

  Perioada efectuării apărării anti - grindină v-a fi de pe 15 aprilie, pînă pe 30 septembrie 2015. Lansarea rachetelor anti - grindină din punctele rachetare, se asociază cu pericol pentru zborurile tuturor tipurilor de aeronave ce zboară pe deasupra teritoriilor protejate.

  Efectul maximal al rachetelor anti-grad de la locul lansării, după distanţă – 12 km, după înălţime – 9.3 km.

  În legătură cu aceasta, spaţiului aerian necontrolat (clasa “G”) deasupra teritoriilor apărării anti – grindină, pe perioada lansării rachetelor, de pe 15 aprilie, pînă pe 30 septembrie 2015, pentru aeronavele Aviaţiei Civile, inclusiv aeronavele uşoare şi ultrauşoare, se dă statutul “zonă de pericol”.

  În anexa 1, sunt indicate coordonatele punctelor de lansare a rachetelor anti-grad.

24.02.2015

27.02.2015

 • Informaţia gratuită ce conţine AIP Republica Moldova, precum şi AIP ai altor state, se poate de obţinut de pe site – ul: www.ead.eurocontrol.int, după înregistrare.

 • În compartimentul AIP RM, ENR Air Trafic Services Airspace, capitolul ENR 2.1 FIR, TMA, CTR, tabelul ENR 2.1 – 2, din 13.11.2014, specifică că în spaţiul aerian al Republicii Moldova, pînă la FL55 în clasa “G” , limba de radio – comunicare este limba rusă şi engleză.

13.03.2015

 • În legătură cu apropierea sezonului de zboruri pentru AU şi AUU, AAC RM solicită de la Utilizatorii (ce nu sunt Proprietarii aeronavelor), să reînoiască/ prelungească contractele cu Proprietarii aeronavelor, pentru utilizarea AU/ AUU în scopuri personale de antrenament de zbor.

20.08.2015

Nr.

Nume,

Prenume


Tipul AU si AUU

Calificarea eliberata

examinatorului
Note
1 Luca V. AU si AUU motorizate

FE (M)

FE (Sp)

Avion

Elicopter

Motodeltaplan

Balon cu aer cald

Autojir

2 Aculov S. AU si AUU motorizate

FE (M)

FE (Sp)

Autojir
3 Mîrzac I. AUU motorizate

FE (M)

MotodeItapIan
4 Fronea V. AUU nemotorizate

FE (W)

Paraplan

20.10.2015

04.01.2016

 • Serviciu Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice al Republicii Moldova în anul 2016 planifică efectuarea lucrărilor pentru protejarea culturilor agricole de grindină pe teritoriul RM. În acest scop, pe teritoriile apărate, pentru lansarea în norii de grindină a rachetelor anti - grindină, v-a fi organizat lucrul a 115 puncte de impact al rachetelor.

  Perioada efectuării apărării anti - grindină v-a fi de pe 15 aprilie, pînă pe 30 septembrie 2016. Lansarea rachetelor anti - grindină din punctele rachetare, se asociază cu pericol pentru zborurile tuturor tipurilor de aeronave ce zboară pe deasupra teritoriilor protejate.

  Efectul maximal al rachetelor anti-grad de la locul lansării, după distanţă – 12 km, după înălţime – 9.3 km.

  În legătură cu aceasta, spaţiului aerian necontrolat (clasa “G”) deasupra teritoriilor apărării anti – grindină, pe perioada lansării rachetelor, de pe 15 aprilie, pînă pe 30 septembrie 2016, pentru aeronavele Aviaţiei Civile, inclusiv aeronavele uşoare şi ultrauşoare, se dă statutul “zonă de pericol”.

  În anexa 1, sunt indicate coordonatele punctelor de lansare a rachetelor anti-grad.

27.05.2015