Cadrul normativ

Denumire Denumirea completă
DO-17-06.01.2021
ro
Cu privire la eliminarea restricțiilor de trafic aerian cu Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
DO-15-23.10.2020
ro
Cu privire la unele particularități în aplicarea prevederilor din Reglementările Aeronautice Civile RAC-AZ ”Autorizarea zborurilor”
DSA-13-17.10.2020
ro
Cu privire la modificarea Directivei de siguranță aeronautică Nr. 05 – 16/05/2019 „Cu privire la raportarea obligatorie a evenimentelor de aviație civilă” cu modificările ulterioare
DO-12-08.09.2020
ro
Cu privire la asigurarea respectării cerințelor privind pregătirea personalului aeronautic navigant și a dispecerilor operațiuni de zbor
DO-11-18.08.2020
ro
Cu privire la stabilirea formatului unic al Declarației prevăzute la punctul 1.3, subpunctul 2., litera j. din Secțiunea 2 a părții SPO (ediția 2) din PIAC-OPS aprobat prin Ordinul AAC nr. 26/GEN din 29.06.2020
DO-10-10.08.2020
ro
Cu privire la stabilirea formatului unic al Declarației prevăzute la punctele ORO.AOC.100 lit. (b) alin. 7. și ORO.SPO.110 lit. (b) alin 5 din Regulamentul privind procedurile administrative referitoare la operațiunile aeriene, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 831/2018.
DO-09-03.08.2020
ro | ru
Cu privire la asigurarea de către operatorii aerieni din Republica Moldova a controlului privind evidența nivelului de radiație cosmică.
DO-08-13.06.2020
en | ro
Cu privire la măsurile ce urmează a fi aplicate de către agenții aeronautici în scopul prevenirii și controlul răspândirii bolilor transmisibile în domeniul transportului aerian în perioada pandemiei cu COVID-19 și de abrogare a Directivei nr.06 – 16/05/2020 cu privire la prelungirea restricțiilor în domeniul aviației civile în scopul prevenirii răspândirii infecției cu COVID-19
DO-06-16.05.2020
ro | en
Cu privire la prelungirea restricțiilor în domeniul aviației civile în scopul prevenirii răspândirii infecției cu COVID-19, urmează a fi plasată la compartimentul Cadrul normativ/directive.
DO-02-13.03.2020
ro | en
Cu privire la instituirea unor restricții de trafic aerian cu statele afectate de infecția cu noul Coronavirus (2019-nCoV)
DO-01-10.03.2020
en | ro
Cu privire la instituirea unor restricții de trafic aerian cu statele afectate de infecția cu noul Coronavirus (2019-nCoV)
DO-11-23.08.2019
en | ro
Cu privire la procedura de notificare a Autorităţii Aeronautice Civile despre intenţia de a efectua zboruri interne şi internaţionale de aviaţie generală în Republica Moldova cu aeronave motorizate cu MTOM mai mică de 5.700 kg, baloane cu aer cald şi planoare.
DO-10-13/06/2019
ro
Cu privire la Planul de zboruri pe perioada de 24 ore
DSA-09-03.06.19
ro
Cu privire la modificarea Directivei de siguranță aeronautică Nr. 05 – 16/05/2019 „Cu privire la raportarea obligatorie a evenimentelor de aviație civilă”
DA-08–31.05.2019
ro
Cu privire la abrogarea Directivei Nr. 03-06/09/2018 „Cu privire la instituirea obligativității de coordonare prealabilă a RAW DATA de publicare a NOTAM - urilor legate de operarea pistei 09/27 și/sau calea de rulare D a Aeroportului Internațional Chișinău”
DSA-05-16.05.2019
ro | ro
Cu privire la raportarea obligatorie a evenimentelor de aviație civilă
DO-07-16.05.2019
ro | ru
Cu privire la asigurarea controlului asupra expeditorilor de bunuri periculoase, agenții acestora sau organizațiilor care efectuează din numele operatorului aerian primirea, împachetarea, prelucrarea, încărcarea, descărcarea și transmiterea bunurilor periculoase pentru transportare pe calea aerului
DO-06-26/04/2019
ro
Cu privire la stabilirea măsurilor suplimentare de siguranță pentru operarea în zonele de conflict.
DO-04-17/04/2019
ro
Directiva operațională 04-17/04/2019 cu privire la uniformizarea condițiilor privind înmatricularea aeronavelor civile
DO-02-10/04/2019
ro
Directiva operațională 02 – 10/04/2019 cu privire la interdicția efectuării operațiunilor de transport aerian comercial (CAT) de către operatorii naționali care nu dețin autorizația de operator aerian din țări terțe (TCO) emisă de către Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (EASA) și instituirea unor măsuri suplimentare de siguranță pentru operațiunile aeriene specializate (SPO).
DSA-01-12.03.2019
ro
Cu privire la suspendarea operațiunilor aeriene cu aeronave de tip Boeing model 737-8 și 737-9, toate numerele de serie (EASA TYPE-CERTIFICATE No. EASA.IM.A.120).
DA-02-19/03/2018
ro | ru
Cu privire la modificarea Directivei aeroportuare nr.01 din 19.12.2013 “Cu privire la asigurarea măsurilor de prevenire a coliziunii aeronavelor civile cu păsări/animale”
DO-01-22/02/2018
ro | ru
Cu privire la abrogarea Directivei Nr. 01-11/01/2017
D0-03-09/10/2017
ro | ru
Cu privire la prezentarea de către operatorii aerieni a listelor echipajelor de zbor și de cabină
DO-02–04/09/2017
ro | ru
Cu privire la prezentarea de către operatorii aerieni a informaţiei aferente asigurării privind răspunderea civilă faţă de terţe părţi, pasageri, bagaje şi mărfuri.
DO-03–21.04.2016
ro | ru
Cu privire la abrogarea Directivei Nr. 03-20.12.2010
DO-02-25.03.2016
ro | ru
Cu privire la echiparea aeronavelor cu înregistratoare de date de zbor (FDR) care utilizează metoda digitală de înregistrare şi stocare a datelor şi cu înregistratoare de voce din cabina de pilotaj (CVR)
DO-01-25.01.2016
ro | ru
Cu privire la modificarea Directivei Nr. 03-10/05/2011
DO-01-16.02.2015
ro | ru
Cu privire la modificarea Directivei operaţionale nr.01 din 19.11.2010 cu privire la măsurile luate în cazurile de decolare a aeronavelor cu RVR sub 200 m şi de aterizare a aeronavelor cu RVR sub 550m.
DO-04-07.08.2015
ro | ru
Cu privire la unele măsuri privind certificarea aerodromurilor din Republica Moldova utilizate pentru zboruri interne în cadrul operaţiunilor de lucru aerian şi/sau aviaţie generală.
DO-02-10.06.2014
ro | ru
Cu privire la indicarea parametrilor vîntului la sol în prognozele de zonă pentru zboruri la nivele joase, emise în formatul GAMET
DA-01-19.12.2013
ro | ru
Cu privire la asigurarea măsurilor de prevenire a coliziunii aeronavelor civile cu păsări/animale.
DO-02-30.12.2013
ro | ru
Cu privire la implementarea de către operatorii aerieni ai Republicii Moldova a procedurilor operaţionale privind managementul combustibilului în timpul zborului şi minimele aplicate pe aerodrom în conformitate cu cerinţele OACI.
DO-02-28.05.2012
ru | ro
Cu privire la asigurarea controlului asupra calificării expeditorului bunurilor periculoase şi personalului care efectuează din numele operatorului aerian primirea, prelucrarea, încărcarea, descărcarea, transmiterea bunurilor periculoase, înregistrarea şi controlul pasagerilor, în alte locuri decât aerodromuri.
DO-03-17.09.2012
ru | ro
Cu privire la asigurarea respectării cerinţelor privind instruirea personalului de zbor
DO-02-09.02.2011
ru | ro
Cu privire la planul anual/lunar de instruire/trening /verificare a personalului
DO-03-10.05.2011
ru | ro
Cu privire la limitările cumulative ale timpului bloc total executat al zborurilor
DO-06-12.10.2011
ru | ro
Cu privire la prezentarea raportului lunar privind timpul de serviciu de zbor al membrilor echipajului de zbor/de cabină
DO-01-06.12.2010
ro | ru
Cu privire la punerea în aplicare a documentaţiei actuale şl suficiente privind repartizarea parametrilor înregistratoarelor de date de zbor (FDR), capacitatea de muncă şi întreţinerea înregistratoarelor de date de zbor şi crearea Sistemului de menţinere, prezentare şi utilizare a înregistratoarelor de date de zbor cu înregistrare automată (FDR) în companiile aeriene.
DO-01-19.11.2010
ru | ro
Cu privire la măsurile luate în cazurile de decolare a aeronavelor cu RVR sub 200m şi de aterizare a aeronavelor cu RVR sub 550m
DO-01-25.01.2010
ru | ro
Cu privire la calcularea tabelelor de răsărit/apus a soarelui şi ora civilă a crepuscului de dimineaţă/seară
DO-02-09.07.2010
ru | ro
Сu privire la comunicarea vizibilităţii în mesajele METAR
DO-01-25.05.2009
ro | ru
Cu privire la modificarea Directivei Operaţionale DO-01-31.03.2009.
DO-01-31.03.2009
ro | ru
Cu privire la măsurile în cazurile de aterizare a aeronavelor cu RVR de minimum 550m
DO-03-10.08.2009
ro | ru
Cu privire la abrogarea Directivei Operaţionale DO-01-30.05.2005.
DO-04-20.11.2009
ro | en
Cu privire la prevenirea răspândirii bolilor contagioase şi în special a gripei pandemice A (H1N1) prin intermediul transportului aerian
DO-01-03.07.2008
ru | ro
Cu privire la modificarea Directivei operaţionale DO-03-07.12.2006.
DO-02-21.08.2007
ru | ro
Cu privire la modul de marcare a obiectelor mobile, care sunt admise pentru deplasare pe suprafaţa de manevrare a aerodromului.
DO-03-14.12.2007
ru | ro
Cu privire la modificarea Directivei operaţionale DO-03-07.12.2006.
DO-01-23.03.2006
ru | ro
Cu privire la modul de includere a informaţiei privind starea suprafeţei pistei de decolare pe aerodromul LUKK în mesajele METAR şi SPECI -DO-01-23.03.2006.
DO-02-25.09.2006
ru | ro
Cu privire la modul de colectare şi difuzare a informaţiei privind starea suprafeţei pistei de decolare pe aerodromul LUKK.
DO-03-07.12.2006
ru | ro
Cu privire la modul de stabilire a îndepărtării şi azimutului obiectelor, selectate în calitate de repere a vizibilităţii în zona aerodromului.
DO-02-11.07.2005
ro
Cu privire la modul de emitere si difuzare a avertizarilor pe aerodromurile LUKK, LUBL si LUCH
DO-01-24.05.2004
ru | ro
Cu privire la desfăşurarea măsurilor profilactice operative în vederea prevenirii accidentelor cu aeronavele.
DO-02-10.11.2004
ro | ru
Cu privire la efectuarea observărilor pe aerodromurile, care nu dispun de aparate de vizibilitate.
DO-01-06.05.2003
ro | ru
Cu privire la elaborarea planului Unit traning privind organizarea instruirii profesionale a dispecerilor M.T.A. Î.S. „MoldATSA”.
DO-01-16.07.2001
ro | ru
Proceduri suplimentare ATS pentru ACC Chişinău privind utilizarea minimelor reduse de eşalonare pe verticală (RVSM).
DO-01.2000
ru | ro
Cu privire la prevenirea infectării cu boli deosebit de periculoase ale membrilor echipajelor de zbor.
DO-12.1999
ru | ro
Obligaţiuni şi cerinţe faţă de personalul aeronautic privind starea fizică şi psihică.
DA-02-25/06/2018
ro | ru
Cu privire la efectuarea zborurilor extinse deasupra suprafețelor de apă
DO-03-16/04/2019
ro
Cu privire la modificarea Directivei Operaționale Nr.02 – 10/04/2019
DSA-05-06/12/2018
en | ro | ru
Cu privire la raportarea obligatorie a informației privind inspecțiile SAFA