Mesajul Directorului

Industria aviaţiei civile din Republica Moldova este o una relativ tânără. Cu toate acestea, deja s-a încadrat și activează cu succes într-un cadru complex de standarde, aplicabile la nivel mondial.
Pe parcursul anilor, aviaţia civilă a deschis noi pieţe, noi posibilităţi pentru afaceri, turism şi contacte interumane. În acelașii timp, mai mult de o treime din mărfurile tranzacţionate internaţional se transportă aerian.
Republica Moldova este printre statele care, an de an, valorifică tot mai mult potențialul aviaţiei, acesta fiind unul dintre domeniile care se află într-o continuă evoluţie şi care denotă trenduri pozitive de dezvoltare.
Misiunea Autorităţii Aeronautice Civile este de a îmbunătăţi continuu și de a promova siguranţa aviaţiei prin reglementarea eficientă şi prin încurajarea aplicării unor standarde înalte în domeniu.
Obiectivul nostru este ca profesionalismul şi devotamentul să predomine în continuare, să contribuie la dezvoltarea tradiţiilor aviaţiei civile, astfel încât sectorul să prospere, iar cetățenii să beneficieze de cele mai bune servicii!

Octavian NICOLAESCU
Director Autoritatea Aeronautică Civilă
a Republicii Moldova
Aviația civilă este un sector al economiei cu tendințe de dezvoltare continuă. În deplină conformitate cu cerințele Guvernului, în scopul realizării politicilor naționale și aprobarea reglementărilor aeronautice civile ne-am propus să transpunem legislația Uniunii Europe în domeniul transportului aerian. Astfel, pledând pentru o echipă de profesioniști bine pregătiți, sunt ferm convins că vom realiza cu succes obiectivele propuse și vom menține siguranța zborului la un nivel înalt. De asemenea, în scopul eficientizării operaționale, punem accent pe calificarea specialiștilor dar și consolidarea culturii organizationale.Nicolae BUZU
Director adjunct Autoritatea Aeronautică Civilă
a Republicii Moldova
Control și supraveghere siguranță zboruri