Mesajul Directorului

Industria aviaţiei civile în Republica Moldova este una relativ tânără, dinamică şi flexibilă. Dezvoltarea ascendentă a acestui sector a contribuit esenţial la plasarea transportului aerian pe primul loc, după siguranţă, rapiditate, număr de pasageri, etc. Aviaţia fiind unul dintre puţinele domenii care se află într-o continuă evoluţie şi care denotă trenduri pozitive de dezvoltare. Misiunea Autorităţii Aeronautice Civile este de a îmbunătăţi şi promova siguranţa aviaţiei prin reglementarea eficientă şi prin încurajarea aplicării unor standarde înalte de siguranţă. Dezvoltarea parteneriatului pozitiv benefic, atât pe plan intern, cât şi pe plan extern într-o atmosferă de teambuilding şi respect. Acestea sunt principiile de care ne ghidăm şi pe care le promovăm atât la nivelul instituţiei şi la nivel naţional, cât şi în relaţia cu comunitatea internaţională a aviaţiei civile.

Radu BEZNIUC
Director Autoritatea Aeronautică Civilă
a Republicii Moldova
Industria aviatică este un sector al economiei cu tendințe de dezvoltare continuă. În deplină conformitate cu cerințele Guvernului, în scopul realizării politicilor naționale și aprobarea reglementărilor aeronautice civile ne-am propus să transpunem legislația Uniunii Europe în domeniul transportului aerian. Astfel, pledând pentru o echipă de profesioniști bine pregătiți, sunt ferm convins că vom realiza cu succes obiectivele propuse și vom menține siguranța zborului la un nivel înalt. De asemenea, în scopul eficientizării operaționale, punem accent pe calificarea specialiștilor dar și consolidarea culturii organizationale.Nicolae BUZU
Director adjunct Autoritatea Aeronautică Civilă
a Republicii Moldova
Control și supraveghere siguranță zboruri