COVID – 19

Informație generală privind Pandemia COVID-19 și restricțiile impuse de Republica Moldova

Ce este COVID – 19:

Ce trebuie să cunoașteți atunci când planificați o călătorie cu avionul:

Măsuri de protecție pentru prevenirea răspândirii COVID-19 în domeniul transportului aerian:

*Versiunea în PDF pentru descărcare și imprimare în caz de necesitate Ro. – Eng, Ro – Ru.

IMPORTANT: Recomandăm descărcarea, imprimarea și completarea Fișei epidemiologice până a merge la aeroport. Menționăm că Fișa epidemiologică este obligatoriu de a fi prezentată la intrarea în Republica Moldova.

CONDIȚIILE DE CĂLĂTORIE SPRE REPUBLICA MOLDOVA ȘI NECESITATEA RESPECTĂRII REGIMULUI DE AUTOIZOLARE DE CĂTRE CETĂȚENII RM ȘI CEI STRĂINI

Condițiile privind intrarea pe teritoriul Republicii Moldova a cetățenilor străini și apatrizilor precum și cerințele privind respectarea regimului de autoizolare sunt stabilite în Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică CNESP nr. 11 din 15 mai 2020 (cu modificările ulterioare).

EXTRAS DIN HOTĂRÂREA CNESP

1. Condițiile de intrare pe teritoriul Republicii Moldova

Conform pct. 12 din Hotărârea CNESP nr.11 din 15 mai 2020 (cu modificările ulterioare) se interzice până la data de 30 iunie 2020 intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor cu următoarele excepții:

 1. membri de familie ai cetățenilor RM;
 2. persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități;
 3. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;
 4. membri ai misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum și membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
 5. persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;
 6. persoane care călătoresc din motive de sănătate și umanitare, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
 7. lucrătorii transfrontalieri;
 8. conducătorii auto și personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor și brigăzile garniturilor de tren.

2. Condițiile privind respectarea regimului de autoizolare de 14 zile

Conform pct. 13 din Hotărârea CNESP nr.11 din 15 mai 2020 (cu modificările ulterioare) persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova vor completa, în mod obligatoriu fișa epidemiologică, precum și vor semna declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate.

Conform pct. 14 din Hotărârea CNESP nr.11 din 15 mai 2020 (cu modificările ulterioare) sunt exceptați de la obligativitatea respectării regimului de autoizolare o perioadă de 14 (paisprezece) zile în locuri determinate, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă, următoarele categorii de persoane:

 1. conducători auto și personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfă și a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost, echipajele aeronavelor/navelor și brigăzile garniturilor de tren;
 2. persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
 3. elevii/studenții, înmatriculați în unitățile/instituțiile de învățământ de peste hotarele țării noastre, care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învățământ gimnazial/liceal/învățământ superior;
 4. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document confirmativ;
 5. lucrătorii transfrontalieri;
 6. membri ai misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum și membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
 7. persoane în tranzit.

NOTĂ: Aceste informații sunt preluate din Hotărârile CNESP, pentru o documentare suplimentară Vă rugăm să vă informați din Hotărârile CNESP care le puteți accesa la următorul link https://gov.md/ro/content/informatii-privind-coronavirus sau https://bit.ly/2UODg9n

Mai jos găsiți link-uri utile către informație relevantă cu referire la pandemia COVID-19 din Republica Moldova, Uniunea Europeană dar și la nivel internațional

 • Pagina Guvernului RM unde puteți găsi toate Deciziile Comisiei naționale pentru situații excepționale precum și Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică

https://gov.md/ro/content/informatii-privind-coronavirus sau https://bit.ly/2UODg9n.

 • Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

https://msmps.gov.md/

 • Agenția Națională pentru Sănătate Publică

https://ansp.md/

 • Directiva operațională nr. 8 din 13.06.2020 cu privire la măsurile ce urmează a fi aplicate de către agenții aeronautici în scopul prevenirii și controlul răspândirii bolilor transmisibile în domeniul transportului aerian în perioada pandemiei cu COVID-19 și de abrogare a Directivei nr.06 – 16/05/2020 cu privire la prelungirea restricțiilor în domeniul aviației civile în scopul prevenirii răspândirii infecției cu COVID-19

http://www.caa.md/files/2020_06/1499.pdf

 • Ordinul comun al AAC și ANSP cu privire la aprobarea normelor si măsurilor de prevenire și control a răspândirii bolilor transmisibile în domeniul transportului aerian în perioada pandemiei COVID-19

http://www.caa.md/files/2020_06/1492.pdf

 • Informație privind situația COVID-19 și condițiile de călătorie în statele membre a Uniunii Europene

https://reopen.europa.eu/ro/

 • Măsuri adoptate de Agenția Uniunii Europene pentru Siguranță a Aeriană (EASA)

https://www.easa.europa.eu/the-agency/coronavirus-covid-19

 • Informații publicate de către Organizația Internațională a Aviației Civile

https://www.icao.int/covid/Pages/COVID-19News.aspx

 • Organizația Mondială a Sănătății

https://www.who.int/