Proceduri și instrucțiuni aeronautice

Nr

CODUL şi denumirea originală a documentului

Descrierea

Adăugat

Ediţia

Ro

En

Ru

1

PIAC-AGA-CONSAVIZ

«Eliberarea avizelor pentru amplasarea construcțiilor, instalațiilor și echipamentelor în zonele supuse servituților aeronautice»

Procedura de acordare a avizelor privind coordonarea construcţiei şi amplasarea obiectelor în zonele aerodromurilor civile ale Republicii Moldova

Noembrie

2019

Ediţia 01/ Noembrie

2019

2

PIAC.DAP.AUTCONS

«Procedura de autorizare a construcţiei aerodromurilor (aeroporturilor) noi şi reconstrucţie celor existente»

Procedura de autorizare a construcţiei aerodromurilor (aeroporturilor) noi şi reconstrucţie celor existente

Mai

2016

Ediţia 01/ Aprilie 2016

3

PIAC.DAP.RISK.IMPACT.WILDLIFE

«Reducerea riscului de impact al aeronavelor cu păsări şi animale»

Acest material instructiv furnizeaza informatii de specialitate privind elaborarea si implementarea unui program specific de supraveghere si indepartare a păsărilor şi animalelor sălbatici, in scopul reducerii riscului de impact al aeronavelor cu ele pe teritoriul aeroporturilor si in vecinătatea acestora.

Mai

2016

Ediţia 02/ Aprilie 2016

4

MI.DAP.DATA.BIRDSTRIKE

«Sistemul de furnizare а datelor, colectare şi analiză rapoartelor privind coliziuni cu păsări»

Material instructiv cu privire la sistemul de colectare a datelor şi analiză rapoartelor privind coliziuni cu păsări şi furnizare acestor informaţii către OACI

Mai

2016

Ediţia 02/ Aprilie 2016

5

MI.DAP.RISK.MANAGEMENT

«Managementul riscurilor de siguranta»

Acest material instructiv definește un cadru pentru managementul riscului în cadrul operatorilor de aerodrom şi a întreprinderilor ce prestează servicii la sol

Mai

2016

Ediţia 02/ Aprilie 2016