Navigaţia aeriană

Activităţi privind procesului de certificare

 • Certificare iniţială a întreprinderii / furnizorului de servicii de navigaţie aeriană
 • Supravegherea de stat a respectării cerinţelor a certificatului

Nr. Certificatului

Data Emiterii

Furnizorul de servicii

Serviciile
supuse certificării

Zona de
responsabilitate

CAA RM 002

26.12.2016

I.S.“MoldATSA”

ATS
CNS
AIS
MET

CHIŞINĂU FIR

Examinări

 • Examinarea cererilor cu privire la exploatarea radioemiţătoarelor
 • Examinarea informaţiei aeronautice prezentată pentru publicare
 • Examinarea amendamentelor sau noile documente ale organizaţiilor internaţionale aviaţiei civile (O.A.C.I., Eurocontrol, EASA şi alte)

Realizarea în legislaţia naţională în domeniul aviaţiei civile a standardelor şi practicii recomandate ale Organizaţiei Internaţionale a Aviaţiei Civile (O.A.C.I.), indicate în următoarele anexe la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională

 • Anexa 2 „Regulile zborurilor”
 • Anexa 3 „Asigurarea meteorologică a navigaţiei aeriene civile”
 • Anexa 10 „Telecomunicaţii Aeronautice
 • Anexa 11 „Organizarea traficului aerian”
 • Anexa 15 “Serviciile de Informaţie aeronautică”

Realizarea în legislaţia naţională în domeniul aviaţiei civile a cerinţelor organizaţiei europene privind siguranţa navigaţiei aerine (EUROCONTROL)

Interacţiunea cu O.A.C.I. şi EUROCONTROL în următoarele domenii:

 • deservirea traficului aerian;
 • organizarea spaţiului aerian;
 • comunicaţii;
 • navigaţie;
 • supraveghere;
 • asigurarea meteorologică a navigaţiei aeriene civile;
 • asigurarea informaţiei aeronautice;

Planificarea strategică de dezvoltarea sistemului naţional de servicii de navigaţie aeriană:

 • Organizarea şi utilizarea spaţiului aerian al Republicii Moldova;
 • Organizarea reţelei de căile aeriene şi rutelor de zbor;
 • Identificarea cu Ministerul Apărării zonelor de excludere şi zonele restricţionate ale spaţiului aerian al Republicii Moldova, stabilirea unor proceduri de coordonare zborurilor ale aeronavelor civile şi militare;
 • Interacţiunea cu întreprinderi, instituţii, organizaţii şi autorităţii publice care utilizează spaţiul aerian

Elaborarea planului naţional “Local Single Sky Implementation Plan (LSSIP Moldova)”, ce presupune dezvoltarea şi modernizarea sistemului naţional de navigaţie aeriană în conformitate cu Iniţiativă Comisiei Europene «Single European Sky» (Cerului European Unic) sub coordonarea Uneunii Europene (ECAA).

Armonizarea politicii de utilizarea frecvenţelor radio, atribuite aviaţiei civile şi coordonarea acestora

Eliberarea autorizaţiilor de instalare şi exploatare a emiţătoarelor radio în benzile de frecvenţe atribuite aviaţiei civile. Atribuirea şi înregistrarea semnalelor de apel/ identificare ale emiţătoarelor radio

Înregistrarea radioemiţătoarelor de rezervă (ELT) 406 MHz , atribuirea codurilor hexadecimale

Supravegherea de stat a respectării cerinţelor de asigurare a siguranţei zborurilor de către organele de deservire a traficului aerian

Controlul final materialelor ce urmează a fi incluse în Publicare Informaţiei Aeronautice a Republicii Moldova